بور رویش

Bor.ROUYESH

معرفی

کود بور- رویش ترکیبی حاوی بور به همراه اتانول آمین است. اتانول آمین موجود دراین کود به افزایش جذب و پایداری بور در خاک‌های قلیایی و افزایش سرعت جذب در محلولپاشی می‌شود. عنصر بور در تقسیم سلولی در بافت‌های مریستمی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، جوانه زدن دانه گرده، تشکیل و ترمیم بافت آوندی، متابولیسم و نقل و انتقال قند، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم نقش دارد.
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
Boron 12%

مزایا

 • مؤثر در گرده افشانی و تشکیل میوه
 • انتقال مواد قندی در گیاهان
 • جلوگیری از بدشکلی و ترکیدگی میوه
 • افزایش زنده مانی جوانه میوه و کاهش ریزش میوه قبل از رسیدگی
   

  دستورالعمل مصرف

 

نوع گیاه تکرار محلول پاشی
(در هزار لیتر آب)
غلات در ابتدای پنجه زنی و خوشه دهی محلول 1.5 در هزار
چغندر قند 4 تا 6 برگی 1 لیتر در هکتار
تکرار پس از 4 هفته 1.5 لیتر در هکتار
گیاهان علوفه‌ای ابتدای فصل رشد 1.5 لیتر در هکتار
پیش از گلدهی 1 لیتر در هکتار
دانه روغنی یک هفته پیش از گلدهی 1.5 لیتر در هکتار
انگور پیش از گلدهی - غوره دهی محلول 2 در هزار
پسته ابتدای فصل رشد- پیش از گلدهی محلول 1.5 در هزار
درختان میوه و مرکبات پیش از گلدهی محلول 2 در هزار
 پیش از رنگ گیری میوه محلول 3 در هزار
کلم، کاهو و گیاهان صیفی رشد کافی شاخه و برگ محلول 1.5 در هزار
تکرار هر 3 هفته محلول 2 در هزار

 

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده از این کود اطلاع از میزان غلظت عنصر بور در خاک و آب کشاورزی منطقه الزامی می‌باشد.
 •  قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 •  بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 • در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 •  قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سم‌پاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی