آهن کلاته ۶%

آهن یکی از عناصر غذایی مهم و کم مصرف در گیاهان است. با این وجود، گیاهان برای رشد و نمو به میزان کافی از این عنصر نیاز دارند. آهن یکی از عناصر اصلی در ساختار کلروپلاستی گیاه می‌باشد و در ساخت کربوهیدرات‌های گیاهی، کلروفیل، پروتئین و فرآیند فتوسنتز نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به آهکی بودن خاک‌های زراعی و باغی کشورمان در بسیاری از محصولات کشاورزی کمبود آهن مشهود است و معمولاً با تغییر رنگ در برگ‌های جوان گیاه قابل تشخیص است. از این رو، جهت رفع مشکل عدم جذب آهن در خاک، استفاده از کود آهن رویش-4 با ساختار کلاته (قابل جذب)، عرضه شده توسط شرکت زیست فناور سبز برای کشاورزان توصیه می‌شود.

عامل کلات EDDHSAM با اورتو- اورتو 4/8 درصد در ترکیب کود رویش-4، تأثیر مثبتی در رفع کمبود آهن در دامنه وسیعی از pH دارد.

 

 

عواملی که باعث بروز علایم کمبود آهن می شود:

۱- آهکی بودن خاک

۲- زهکش نامناسب یا عدم تهویه مناسب خاک

۳-شور و قلیایی بودن خاک

۴- عدم تعادل عناصر غذایی در خاک ( مانند فسفر زیاد در خاک)

۵- یفیت آب و غلظت زياد يون بيكربنات

۶- کمبود مواد آلی در خاک

 

 دستورالعمل مصرف

 

توجه:

  • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
  • مقادیر توصیه شــده بسته به نوع محصول، سن گیاه، شدت کمبود و ... متغیراست.
  • هنگام مصرف این کود به تنهایی و یا در صورت نیاز به اختلاط با سایرکودها و سموم، ابتدا در مساحت محدودی آزمایش شود