فسفات پتاس

Phosphate-Potas

معرفی

این محصول، یک کود مایع حاوی عناصر فسفر و پتاسیم است که می‌تواند نیازهای گیاه را نسبت به این دو عنصر در تمام مراحل رشد تامین کند و سبب افزایش تولید و بهبود کیفیت میوه ‌ها نظیر طعم و رنگ پذیری، افزایش خاصیت انبارداری میوه‌ها و افزایش مقاومت گیاه در مقابل استرس‌های محیطی مانند شوری، خشکی، و بیماری‌ها شود. این محصول علاوه بر تأمین نیاز تغذیه گیاهان به عنوان عاملی جهت تعادل واکنش اسیدیته و قلیائیت در گیاهان محصوب می‌شود.  
 

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده
P2O5 18%
K2O 28%

مزایا

 •  سنتز پروتئین ها و فعال سازی آنزیم ها در گیاهان
 •  بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه ها
 •  افزایش رشد ریشه و گلدهی در گیاهان
 •  تعادل واکنش اسیدیته و قلیایت در گیاهان
   

  دستورالعمل مصرف

نوع گیاه میزان مصرف زمان مصرف
گیاهان زراعی 2-1 لیتر در هکتار پس از 4 برگی- تکرار پس از 45 روز تا قبل از گلدهی 
درختان خزیان کننده محلول 2-1 در هزار   پس از ظهور برگ ها
مرکبات محلول 2-1 در هزار آب قبل از گلدهی و تکرار در زمان تنش گیاهی

 توصیه‌های مهم

 • قبل از استفاده، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
 • با توجه به سابقه زمین و آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
 • بهترین زمان محلول پاشی در ساعات اولیه صبح و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.
 •  در انبار خشک و خنک و به دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری شود.
 •  قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها،‌ هر کدام را جداگانه در آب رقیق کرده سپس به مخزن سمپاش اضافه نمایید.
   

دانلود فایل محصول

  

دانلود گواهی ثبت ماده کودی