کلسیم  بر - رویش

کود کلسیم - بر رویش، مؤثر در رفع کمبود کلسیم و بر به‌طور همزمان است. عنصر بر به افزایش گل‌دهی، جوانه زنی دانه گرده و تبدیل بیشتر گل به میوه در گیاهان کمک نموده و در نقل و انتقال قند و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم نقش دارد. کلسیم یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده دیواره سلولی گیاهان است و علاوه بر تأثیر گذاری بر روی بسیاری از آنزیم‌های دخیل در فعالیت‌های فیزیولوژیکی و هورمونی گیاه، در افزایش ضخامت دیواره سلولی و در نتیجه استحکام آن و ایجاد مقاومت گیاه در برابر استرس‌های زنده و غیر زنده نقش به سزائی دارد؛ بنابراین با توجـه به اینکه این دو عنصر غذایی مکمل یکدیگر بوده و تأثیرات هم افزایی دارند؛ لذا کود کلسیـم - بر رویش می‌تواند نقش مؤثری در فرآیندهای گیاهان زراعی، باغی، سبزی و صیفی و گیاهان زینتی داشته باشد.

 
 
 
 
 

 مزایا

  • بهبود کیفیت گلدهی و کاهش ریزش گل و میوه
  • بهبود اندازه، رنگ پذیری، قابلیت انبارداری و سفتی بافت میوه‌ها
  • افزایش مقاومت میوه‌ها در برابر صدمات فیزیکی در هنگام برداشت
  • کاهش آسیب ناشی از سرما و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش‌های شوری و خشکی
  •  افزایش مقاومت گیاهان در برابر بیماری‌ها مانند لکه تلخی سیب، پوسیدگی گل گاه گوجه فرنگی و هندوانه
     

 

 دستورالعمل مصرف

 نکات مهم:

  • پیش از مصرف، بطری محصول را به خوبی تکان دهید.
  • این محصول نبایستی با کودها و سموم دارای ترکیبات مس، سولفور و فسفر و همچنین کودهای با pH خیلی قلیایی مخلوط شود.
  • دور از تابش مستقیم آفتاب و در جای خشک و خنگ نگهداری شود.