رویش-1 (کود مایع آلی پتاس بالا)

کود رویش-1 (کود مایع آلی پتاس بالا) حاوی ترکیبات پتاسه  به شکل K2O به عنوان مکمل کود زیستی پتابارور-2 نیاز گیاه به پتاسیم را تأمین کرده و سبب تأثیر گذاری بیشتر بر عملکرد محصول می‌گردد. باکتری‌های موجود در کود زیستی پتابارور-2 به تدریج در طول دوره رشد گیاه، ترکیبات پتاسیم موجود در خاک را تجزیه کرده و به مصرف گیاه می‌رسانند.

مزایا

  • افزایش جذب آب و تعادل جذب عناصر
  • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌ها و بیماری‌ها
  • تشکیل خوشه‌های درشت و کامل با دانه‌های درشت‌تر
  • ایجاد ساقه مقاوم در گیاهان زراعی به‌ویژه غلات
  • کاهش اثرات تنش شوری و سمیّت سدیم
  • افزایش کیفیت و اندازه محصول با رنگ بهتر و در نهایت
  • افزایش بازارپسندی میوه در باغات

 دستورالعمل مصرف

 

 

نکات مهم:

  • در مواقع بروز شوری خاک مصرف کود را تکرار کنید.
  • محلول‌پاشی نباید در مرحله گلدهی و گرده افشانی باغات صورت گیرد.
  • در صورت استفاده از پتابارور-۲ همراه با آبیاری مقدار کود رویش-۱ را به میزان ۲.۵ تا ۵ لیتر در هر هکتار کاهش دهید.