فروت ست - رویش

کود فروت‌ست، ترکیب متناسبی از عناصر ازت، روی، بر و پتاسیم است و این امکان را برای گیاه بوجود می‌آورد که عناصر غذایی مورد نیاز برای سال آینده را ذخیره و خود را برای ورود به فصل زیستی جدید آماده کند. وجود این عناصر در کنار یکدیگر به بهبود و افزایش گل‌دهی و تبدیل بیشتر گل به میوه کمک نموده و کیفیت بهتر محصول را به دنبال دارد. استفاده از این ترکیب در شروع فصل و هنگام تورم جوانه‌ها موجب افزایش انرژی گیاه، جلوگیری از ریزش گل و تشکیل میوه‌های سالم می‌گردد. در این ترکیب عصاره جلبک دریایی به‌عنوان بهبود دهنده جذب و انتقال مواد در گیاه افزوده شده است. همچنین به دلیل وجود پتاسیم و عصاره جلبک دریایی در این محصول، میزان تحمل به سرمای زمستانه در گیاهان افزایش می‌یابد.

 مزایا

  • بهبود کیفیت شکوفه دهی و تولید میوه
  • افزایش درصد جوانه‌های زمستان گذر
  • افزایش مقاومت به سرمای زمستانه و اوایل بهار
  • سرعت جذب بالا از طریق برگ
  • افزایش رشد سرشاخه‌ها در بهار برای ایجاد 
  • شاخه‌هــای میــوه دهنـده‌ درسـال‌های آینده

 

 دستورالعمل مصرف

 

  

 نکات مهم:

  • در جای خشک و خنک، دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
  • پیش از مصرف قوطی محصول را به خوبی تکان دهید.
  • با توجه به سابقه زمین و  آزمایش خاک نسبت به مصرف مقدار کافی از این کود اقدام نمایید.
  • بهترین زمان محلول پاشی صبح زود و یا بعد از ظهر نزدیک به غروب است.