رویش-3 حاوی دو ماده آلی اسید هیومیک و اسید فولویک به‌صورت نمک‌های پتاسیمی است که با برقراری پیوندهای ضعیف، عناصر را در خود کلاته (قابل جذب) می‌کند. نفوذ این ترکیبات به درون سلول‌های ریشه‌ای یا برگی، جذب عناصر اصلی مورد نیاز گیاه (نیتروژن، فسفات، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) و همچنین ریزمغذی‌ها را در کوتاه و بلند مدت توسط گیاهان افزایش می‌دهد. همچنین طبق نظریات جدید، افزایش ظرفیت نگهداری آب خاک به‌ واسطه اسید هیومیک باعث افزایش تحمل گیاهان به خشکی می‌شود. وجود ساختارهای هورمونی گیاهی در ترکیب پیچیده اسید هیومیک، موجب افزایش رشد گیاه و بهبود عملکرد آن می‌گردد.

مزایا

  • افزایش ماده آلی خاک
  • افزایش توانایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه
  • بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی خاک
  • افزایش فعالیت میکروب های مفید خاک
  • افزایش تحمل گیاه به تنش خشکی
  • افزایش برداشت در واحد سطح

 

دستورالعمل مصرف:

برای تبدیل رویش-۳ به فرم مایع، محلول ۵ درصد آن را با افزودن یک کیلو در ۲۰ لیتر آب بسازید و خوب بهم بزنید. سپس در موارد زیر بکار برید:

 

 

توجه:

  • رویش-3 را با کـودهای کلسیمی و بـرخی نمـک‌ها مانند سولفات پتاسیم و یا اوره فسفات استفاده ننمایید؛ زیرا حالت ژل مانندی ایجـاد خواهد کرد.
  • برای استفاده هم زمان رویش- 3 با سایر کودها و سموم شیمیایی، ابتدا با مقادیر کم، مخلوط آن‌ها را آزمایش نمایید.