اطلاعیه

به اطلاع دوست داران محیط زیست و تولید محصول سالم با اجرای کشاورزی زیستی می رساند محصولات رویین۱ (قارچکش) و رویین۲ (آفت کش بیولوژیک) کماکان و در مدت بیش از دوسال است در فرآیند بررسی اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشند. لذا کلیه کشاورزان و مروجان محصولات زیستی که درخواست آزمایش این محصولات را دارند، می توانند با درخواست کتبی و ارایه طرح آزمایشی نمونه آزمایشی دریافت نموده و سپس با ارسال نتیجه پس از استفاده شرکت زیست فناور سبز همراهی نمایند.


حشره کش زیستی Bt

حشره‌کش زیستی Bt حاوی باکتری  Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki سویه AzLp تولید کننده اسپور و کریستال‌های سمی علیه لاروهای بال‌پولک‌داران می‌باشد. این ماده پروتئینی با تخریب غشای سلولی در معده لاروهای آفت موجب لیز سلولی، عفونت و مرگ آن‌ها می شود. حشره‌کش زیستی BT هیچگونه اثر سوء روی انسان، جانوران خونگرم، حشرات مفید غیر هدف ندارد و قابل استفاده در کشت های ارگانیک می باشد.این محصول برای محلول‌پاشی روی قسمت هوایی گیاهان تهیه شده است. بهترین زمان استفاده از آن هنگام تفریخ تخم‌های آفت و ظهور لاروها می باشد. لاروهای آفت با تغذیه از این حشره‌کش گوارشی به فاصله 24 تا 48 ساعت از بین می روند.

 مزایا

 • کاهش خطرات زیست محیطی مصرف سموم 
 • قابلیت تجزیه زیستی بالا در محیط زیست
 • عدم آسیب به حشرات مفید و شکارگر آفات
 • ولید محصول سالم و ارگانیک
 • کاهش مقاومت سالیانه آفات به سموم 

  زمان مصرف:

حشره‌کش زیـستــی Bt اگر در هنگام اوج تفریخ تخم و ظهور لاروهای آن‌ها یعنی 3 تا 5 روز پس از پیک پرواز حشرات بالغ و ترجیحاً در زمان نورکم یعنی بعد از ظهر و یا صبح زود استفاده شود، نتیجه بهتری خواهد داشت. این حشره‌کش روی لاروهای جوان و ریز آفت تاثیر بیشتری دارد. لاروهای آفت با تغذیه از این حشره کش گوارشی به فاصله 24 تا 48 ساعت می‌میرند. یک هفته بعد در صورت نیاز تکرار شود.

 

روش مصرف:

مقدار مورد نیاز از حشره‌کش زیـستــی Bt را ابتدا در پنج لیتر آب به خوبی بهم زده و سپس با استفاده از پارچه ای نازک آن را صاف کنید. محلول صاف شده را به نسبت های فوق برای محلولپاشی  استفاده نمایید.  نگهداری محلول اضافی درون مخزن سمپاش برای روزهای دیگر باعث کاهش اثر آن می‌شود. مواد مؤثره این محلول بسته به شرایط محیطی منطقه تا 4 الی 5 روز روی اندام‌های گیاهی دوام دارد.

 

میزان مصرف:

 • باغات و گلخانه‌ها: 400 -200 گرم در 300 تا 500 لیتر آب در هر بار مصرف
 • گیاهان زراعی: 200 گرم در 300 تا500 لیتر آب در هر بار مصرف

 

موارد مصرف:

قابلیت اختلاط:

حشره کش زیستی Bt را می توان با کودهای زیستی و سایر مواد زیستی به غیر از مواردی که قلیایی هستند به طور همزمان مصرف نمود.

 

 توجه:

 • در زمان اسپری کردن تمام سطح گیاه خصوصاً قسمت های در معرض آسیب، محلول پاشی شود.
 • مصرف این حشره‌کش در صبح سبب از بین رفتن  پروتئین Bt در اثر گرما و اشعه خورشید در میانه روز می شود، لذا بهترین زمان کاربرد آن بعدازظهر می باشد.
 • در زمانی که حداقل به مدت 48 ساعت بارندگی نباشد اقدام به محلول پاشی نمایید؛ چون باران سبب شسته شدن آن از روی گیاهان می شود. در صورت بارندگی محلول پاشی باید تکرار شود.
 •  محلول  حشره کـش تهیه شده در مخزن بایستی در مدت 12 ساعت مصرف شود. 
 • در زمان تهیه سوسپانسیون این  حشره‌کش بهتر است با افزودن مقداری سرکه سفید ( 0/5 در هزار) به آب تانکر یا مخزن، شرایط را برای تاثیر بیشتر باسیلوس تورینجینسیس فراهم کنید؛ زیرا آب قلیایی سبب کاهش اثر این  حشره کـش می شود.