رویان-۹۵

خربزه (Melon)


پوشش دار شده با قارچ کش

 مزایا

  • بوته قوی و پرمحصول
  • یکنواختی تعداد زمان رسیدگی میوه در هر بوته
  • تولید 3 میوه درشت در شرایط مساعد
  • درصد قند بالا

 دستورالعمل مصرف

 نکات مهم:

  • محتوای این قوطی تحت نظارت متخصصین تولید و اصلاح بذر انتخاب، تولید و بسته‌بندی شده است. رویش و باردهی این محصول بستگی به شرایط نگهداری، اقلیم منطقه، زمان و نحوه کشت دارد. لذا در صورت تأیید مشکل در قوه نامیه بذر توسط کارشناس معتمد شرکت، جبران خسارت منحصر به معادل بهاء فروش بذر خواهد بود.
  • این بذر با قارچ‌کش جهت کشت ضدعفونی گردیده و برای مصارف غذایی و خوراک دام مناسب نمی‌باشد.